Kontaktný formulár:

* povinné položky
Kontaktná osoba:

Ing. Dominik Grech – RemotExpert
Jarmočná 1/167, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO: 48128392
DIČ: 1120322247
TEL: +421 915 754 754
E-mail: info@remotexpert.sk

Bankový účet:

ZUNO BANK AG, pobočka zahraničnej banky, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
Číslo účtu: 1100077800/8410
IBAN: SK5784100000001100077800
BIC kód banky: RIDBSKBX